Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.09.2016 Uchwała Nr XVI-99-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi-obowiązująca od 1 lipca 2016r. Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.08.2016 Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2016 Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego {…} Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Ogłoszenie – informacja o wyniku konkursu w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 95,92 m² położonego w Stanominie nr 45 z przeznaczeniem na działalność handlową Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem 29.07.2016r Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem – 27.07.2016r Szczegóły
Artykuł 27.07.2016 Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 Komunikat Meteorologiczny 26.07.2016r Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Niemojewie. Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Chlewiskach dz. nr 34/5 Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2016 Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont i zmianę sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Ostrzeżenie meteorologiczne – silne wiatry Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 14 lipca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Radojewice-Niemojewo {…} Szczegóły