Typ Data Tytuł
Artykuł 08.09.2020 Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z 4 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z 31 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Protokół nr 30/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Protokół nr 28/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Protokół nr 26/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Protokół Nr 30/2020 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 9 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Protokół Nr 28/2020 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 19 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Protokół Nr 26/2020 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie przycięcia drzew w Nowym Dworze Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Protokół Nr XV/2020 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Ankieta zgłaszania uwag do projektu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door” Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2 w m. Wola Stanomińska , o głębokości ok. 35 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2 w miejscowości Wola Stanomińska , o głębokości ok. 35 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020–2030 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 czerwca 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły