Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2019 Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 12/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 12/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wniosku radnych o zmianę wysokości stawki w projekcie uchwały Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca porządek obrad XI sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca porządek obrad XI sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie obniżenia pobocza drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Biskupiej od budynku przy ul. Długiej 85 w kierunku Zakrzewa w celu prawidłowego odwodnienia drogi oraz naprawy zapadniętej studzienki znajdującej się w pasie drogowym przy parkingu apteki w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Interpelacja – monit radnego Marka Świerkowskiego w sprawie interpelacji z dnia 02.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Imienne wykazy głosowań – XI sesja Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania drogi gminnej na odcinku Nowy Dwór – Rejna Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły