Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych – II półrocze 2020r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych – II półrocze 2020r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Przerwa w dostawie wody w miejscowości Stanomin, Brudnia, część Modliborzyc od strony Brudni Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o głębokości ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o głębokości ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie miejscowości Dąbrowa Biskupia oraz o numerze ewidencyjnym 1/2 w obrębie miejscowości Przybysław, do czasu opracowania przez Wnioskodawcę raportu OOŚ Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie miejscowości Dąbrowa Biskupia oraz o numerze ewidencyjnym 1/2 w obrębie miejscowości Przybysław Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na dz. nr 69 obręb 0004 Chróstowo Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na dz. nr 69 obręb 0004 Chróstowo Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Informacja o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2w m. Wola Stanomińska o głębokości ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru – wpisy dokonane w 2020r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Zawiadomienie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w rejestrze Nr 3/2012 REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce nr 35/8 w m. Parchanie studni głębinowej Nr 1 o głębokości ok. 45m i max poborze Q = 50m3/h Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce nr 35/8 w m. Parchanie studni głębinowej Nr 1 o głębokości ok. 45m i max poborze Q = 50m3/h Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 58/2 obręb 0020 Radojewice Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 58/2 obręb 0020 Radojewice Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50t na rok na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, obręb 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, obręb 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o nr ewid. 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie m. Dąbrowa Biskupia oraz o nr ewid. 1/2 w obrębie m. Przybysław Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na działce nr 69 obręb 0004 Chróstowo Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2w m. Wola Stanomińska o gł. ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o gł ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o gł ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2w m. Wola Stanomińska o gł. ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2w m. Wola Stanomińska o gł. ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły