Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o głębokości ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Karta informacyjna XXII.4/2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Karta informacyjna XXII.3/2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Karta informacyjna XXII.2/2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Karta informacyjna XXII.1/2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Karta informacyjna XXII/2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Karta informacyjna XX.9/2019 Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Karta informacyjna XX.8/2019 Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, promień leja depresji R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, promień leja depresji R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowych do rowów melioracyjnych. Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w 2019r. zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Pismo o konieczności uzyskania wpisu do Rejestru – BDO Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Pismo Ministerstwa Środowiska w sprawie konieczności uzyskania wpisu do Rejestru BDO Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XXI.5/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XXI.4/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XXI.3/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XXI.2/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XXI.1/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XXI/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX.7/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX.6/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX.5/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX.4/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX.3/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX.2/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX.1/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XX/2019 Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Karta informacyjna XIX.8/2019 Szczegóły