Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Protokół Nr 34/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Protokół Nr 33/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 3 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Protokół Nr XVII/2020 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia odbytej 15 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Informacja o wyniku naboru Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Biskupia na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Biskupiej przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Imienne wykazy głosowań – XVII sesja Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka w sprawie założenia dwóch lamp w Zagajewiczkach, wymianie żarówek, obcięcia gałęzi oraz montażu tabliczek z numerami posesji. Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Protokół Nr 31/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 8 września 2020 roku Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Protokół Nr 32/2020 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 1 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie wyczyszczenia chodników przy drodze powiatowej Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Uchwała Nr 6/I/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za i półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Protokół Nr 31 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Protokół Nr 19A z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 10″ Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na pomiary dotyczące pięcioletniej kontroli zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawaczą Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Technicznej opiniującej zmianę terminu zakończenia robót wykonania modernizacji świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie okreslenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru lokaty bankowej Szczegóły