Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.09.2020 Karta informacyjna XIX.3/2020 Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Intensywne opady deszcze 01-02.09.2020r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2w m. Wola Stanomińska o gł. ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Protokół Nr 19/2019 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 18 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Protokół nr 16/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 25 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 04.02.2020 r. o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki o nr ew. 115 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23 kwietnia 2019 r Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie Nr 168/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Protokół Nr XII/2019 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 8 kwietnia 2019 r Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia terenu przed Świetlicą Wiejską w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rewitalizację parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Protokół Nr IX/2019 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Protokół Nr VII/2019 z obrad sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia ogłoszenia na zakup samochodu dostawczego używanego rocznik 2006-2008 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Ogłoszenie na składanie ofert na samochód osobowy Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18.09.2019r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz o wydanych postanowieniach w trakcie trwania postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie montażu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 246 z drogą powiatową nr 2543C we wsi Stanomin lustra drogowego komunikacyjnego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Karta informacyjna XVI.9/2019 Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Karta informacyjna XIV.9/2019 Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 maja 2019 r. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działki o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonej w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły