Budżet

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Nr 23/2019 o podaniu do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za IV kw. 2018r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Nr 22/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 161/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 147/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły