Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.04.2021 Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31.12.2020r Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31.12.2020r Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31.12.2019r Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31.12.2019r Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdnie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrowa Biskupiej na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły