Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2020 Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31.12.2019r Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31.12.2019r Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdnie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrowa Biskupiej na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły