Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdnie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrowa Biskupiej na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły