Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08.10.2019 r. o wydaniu w dniu 08.10.2019r. decyzji nr 3/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30.09.2019 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci elektrycznej kablowej nn 0,4kV oświetlenia parkowego wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 46/5, 101/35 położonych w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 07.08. 2019 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działki o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonej w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wydaniu decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”. Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22-07-2019 r w sprawie zawiadomienia, że w dniu 22-07-2019 r. została wydana decyzja nr 2/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1,36/2,7,29,65,27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 04.07.2019 r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz o wydanych postanowieniach w trakcie trwania postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26.04.2019 r. wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Przebudowie przepustu drogowego na kanale Bachorza Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” na terenie działki o nr ew. 204 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19.04.2019 r. – postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pn. Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14626 „PROJEKT JURA” Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie z dnia 05.04.2019 r. o możliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.03.2019 r., o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. 63/1 w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorza Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” na terenie działki o nr ew. 204 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 lutego 2019 r. – postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie działki o nr 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 31 grudnia 2018 r. o wydanej decyzji nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko, gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 położonej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21.12.2018 r. o wniesionym odwołaniu od decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o wydanych w trakcie postępowania postanowieniach i o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 położonej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2018 r. o wydanej w dniu 28.11.2018 r. decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 listopada 2018 r. o wydanej w dniu 26.11.2018r. decyzji nr 6/2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2018 r. o wydanej w dniu 23 listopada 2018r. decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki nr ewid. 52/2 w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 06 listopada 2018r. o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia nr 3/2018 z dnia 16.10.2018r. znak: KOM.6733.3.2018.PZ o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 05 listopada 2018r. w sprawie zawiadomienia o wydanych w trakcie postępowania postanowieniach i o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 października 2018 r. o wydanej dniu 25 października 2018r., decyzji nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20 na terenach działek o nr ew. 36/1, 8/2, 36/2, 21/1, położonych w m. Dziewa i działek o nr ew.1/1,1/2 w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu w dniu 16.10.2018r. decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2018r. o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień, organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 Projekt Jura” Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02.10.2018r. o wydanych postanowieniach i zebranym materiale dowodowym z możliwością wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „„Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20” na terenach działek o nr ew. 36/1, 8/2, 36/2, 21/1, 1/1,1/2 położonych w m. Dziewa i m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły