Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28.09.2021 r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24.08.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, słupa SN-15 kV, linii kablowej SN, linii kablowych nn 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych” na terenie działek o nr ew. 56, 55, 54 położonych w miejscowości Modliborzyce gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27.07.2020 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie działek nr 22/7, 22/8, 99/2, 125/10, 22/1, 125/1, 125/11, 22/6 obręb Modliborzyce, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 06.07.2020 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia nr 2/2020 z dnia 09.06.2020r. znak: KOM.6733.5.2019.2020.PZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 115 obręb Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 06.07.2020 r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 09.06.2020 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki o nr ew. 115 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 01.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 22/7, 22/8, 99/2, 125/10, 22/1, 125/1, 125/11 obręb Modliborzyce gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19.05.2020 r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądańw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej” na terenie działki o nr ew. 115 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 05.03.2020r. o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25.02.2020r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Obwieszczenie Wójta GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 04.02.2020 r. o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki o nr ew. 115 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej” na terenie działki o nr ew. 115 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19.11.2019 r. informujące, że w dniu 19.11.2019r. została wydana decyzja nr 4/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie sieci elektrycznej linii kablowej 0,4kV, oświetlenia parkowego wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 46/5, 101/35 położonych w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08.10.2019 r. o wydaniu w dniu 08.10.2019r. decyzji nr 3/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30.09.2019 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci elektrycznej kablowej nn 0,4kV oświetlenia parkowego wraz ze słupami oświetleniowymi” na terenie działek o nr ew. 46/5, 101/35 położonych w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 07.08. 2019 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działki o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonej w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wydaniu decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”. Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22-07-2019 r w sprawie zawiadomienia, że w dniu 22-07-2019 r. została wydana decyzja nr 2/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1,36/2,7,29,65,27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 04.07.2019 r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz o wydanych postanowieniach w trakcie trwania postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26.04.2019 r. wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Przebudowie przepustu drogowego na kanale Bachorza Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” na terenie działki o nr ew. 204 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19.04.2019 r. – postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pn. Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14626 „PROJEKT JURA” Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie z dnia 05.04.2019 r. o możliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.03.2019 r., o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. 63/1 w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorza Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” na terenie działki o nr ew. 204 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 lutego 2019 r. – postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie działki o nr 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 31 grudnia 2018 r. o wydanej decyzji nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko, gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 położonej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły