Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21.12.2018 r. o wniesionym odwołaniu od decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o wydanych w trakcie postępowania postanowieniach i o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 położonej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2018 r. o wydanej w dniu 28.11.2018 r. decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 listopada 2018 r. o wydanej w dniu 26.11.2018r. decyzji nr 6/2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2018 r. o wydanej w dniu 23 listopada 2018r. decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki nr ewid. 52/2 w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia” na terenie działki o nr ew. 32/8 w m. Ośniszczewko gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 06 listopada 2018r. o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia nr 3/2018 z dnia 16.10.2018r. znak: KOM.6733.3.2018.PZ o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 05 listopada 2018r. w sprawie zawiadomienia o wydanych w trakcie postępowania postanowieniach i o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 października 2018r. o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 października 2018 r. o wydanej dniu 25 października 2018r., decyzji nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20 na terenach działek o nr ew. 36/1, 8/2, 36/2, 21/1, położonych w m. Dziewa i działek o nr ew.1/1,1/2 w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu w dniu 16.10.2018r. decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2018r. o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień, organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 Projekt Jura” Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02.10.2018r. o wydanych postanowieniach i zebranym materiale dowodowym z możliwością wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „„Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20” na terenach działek o nr ew. 36/1, 8/2, 36/2, 21/1, 1/1,1/2 położonych w m. Dziewa i m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 września 2018r. – postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na terenie działki o nr 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 września 2018r.o zawiadomieniu o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydaniadecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 58/3 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV, wraz z siecią elektroenergetyczną nn 0,4 kV oraz SN-15 kV” na terenach działek o nr ew. 1/1, 5/1, 4, 3, 2 położonych w m. Konary gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2018r. o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr 63/1 położonej w m. Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA w sprawie zawiedomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z zamianą rowu na rurociąg na części działki o nr ewid. 52/2 obręb Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia w celu umożliwienia dojazdu do działki rolnej o nr. ewid. 103/5 obręb Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia” na terenach działek o nr ew. 52/2 położonej w m. Dąbrowa Biskupia gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4” na terenie działki o nr ew. 58/3 m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0 + 000,00 do km 0 + 962,20″ Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 29 marca 2018 r., znak: KOM.6733.2.2018.MT decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie budynku szkoły na terenie działki nr 126/3 w miejscowości Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice , gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie budynku szkoły na terenie działki nr 126/3 w miejscowości Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Postanowienie o odwieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „rozbudowie budynku szkoły” na terenie działki nr 126/2 położonej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 , na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 OBWIESZCZENIE – w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 /PLAY/ , zlokalizowanej 88-110 Inowrocław , Radojewice 48 obręb 0020 nr działki 63/1 woj. kujawsko – pomorski , nr projektu :IN00901A. Szczegóły