Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2017 OBWIESZCZENIE – rozbudowa budynku szkoły na terenie działki o nr ew. 126/2 położonej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego na terenie działki nr 101/35 w miejscowości Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 , na terenie działki nr 63/1 obręb Radojewice gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu polegającej na remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego na terenie części działki nr 101/35 w miejscowości Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 /PLAY/ Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 225/1 i 145/7 w miejscowości Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działek nr 215/27, 214/10, 214/11, 215/15, 215/16 , 216/4 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „ Remont oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w dworku po Generale Władysławie Sikorskim na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego „ terenie działki o nr ew. 101/35 położonej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 OBWIESZCZENIE dotyczące zmiany zagospodarowania terenu polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 225/1 i 145/7 w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Obwieszczenie dotyczące zagospodarowania terenu polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 215/27, 214/10, 214/11, 215/15, 215/16 i 216/4 w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 SKO – Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wodociągu gminnego na terenie działek nr 215/27, 214/10, 214/11, 215/15, 215/16 i 216/4 położonych w m. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 225/1 i 145/7 położonych w m. Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla P4 sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego – Wieża Radojewice Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 marca 2017 r. – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 maja 2016 r. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 kwietnia 2016 Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08 kwietnia 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 marca 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2016 r Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działki nr 37/18 położonej w m. Niemojewo Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działek nr 30/2, 36, 35/14 i 35/21 położonych w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie działki nr 225/1 położonej w m. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 03 grudnia 2015 r. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odwodnienia działki nr 34/2 w miejscowości Chlewiska Szczegóły