Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2021 Zarządzenie w sprawie projektu uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zach części m. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 03.01.2021 Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce do publicznego wglądu Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 160/1 w m. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA BISKUPIA Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia. Szczegóły