Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2021 Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Zaproszenie na spotkanie w sprawie spisu – 11 czerwca 2021r. godz. 11.00 Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Przerwa w dostawie wody – Dąbrowa Biskupia i Przybysław Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Upust gazu w miejscowości Radojewice 28.05.2021r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Komunikat – ćwiczenie RENEGADE Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Informacja dotycząca załatwienia spraw wiążących się z uiszczeniem opłaty skarbowej Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 AZBEST nabór wniosków Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Informacja o dniu wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Przerwa w dostawie wody – Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Zarządzenie w sprawie projektu uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zach części miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Przerwa w dostawie wody Dąbrowa Biskupia – Walentynowo Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 UWAGA! GRYPA PTAKÓW Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Komunikat – ćwiczenie RENEGADE Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Komunikat Cechu Kominiarzy Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych – II półrocze 2020r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Przerwa w dostawie wody w miejscowości Stanomin, Brudnia, część Modliborzyc od strony Brudni Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Pismo w sprawie kontroli na sieci wodociągowej Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenie zakazu wstępu do lasu gminnego na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Komunikat dotyczący potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Jak zapobiegać zagrożeniu koronawirusem? Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Przedsiębiorco! Zwiększ swoje szanse na sukces” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Ogłoszenie na składanie ofert na samochód osobowy Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – urządzenie wodne działka 52/2 obręb geodezyjny Dąbrowa Biskupia Szczegóły