Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.10.2021 Bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości i w piecach domowych Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Przerwa w dostawie wody – awaria w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Miejscowości Ośniszczewko i Stanomin w dniu 20 września br. przerwa w dostawie wody Szczegóły
Artykuł 17.09.2021 Obowiązek złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2021r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Szczegóły
Artykuł 02.08.2021 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Informacja dotycząca wybuchu na terenie Niemiec w miejscowości Leverkusen Szczegóły
Artykuł 09.07.2021 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – lipiec 2021 Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Zaproszenie na spotkanie w sprawie spisu – 11 czerwca 2021r. godz. 11.00 Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Przerwa w dostawie wody – Dąbrowa Biskupia i Przybysław Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Upust gazu w miejscowości Radojewice 28.05.2021r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Komunikat – ćwiczenie RENEGADE Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Informacja dotycząca załatwienia spraw wiążących się z uiszczeniem opłaty skarbowej Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 AZBEST nabór wniosków Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Informacja o dniu wolnym od pracy Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Przerwa w dostawie wody – Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Zarządzenie w sprawie projektu uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zach części miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Przerwa w dostawie wody Dąbrowa Biskupia – Walentynowo Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 UWAGA! GRYPA PTAKÓW Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Komunikat – ćwiczenie RENEGADE Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Komunikat Cechu Kominiarzy Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych – II półrocze 2020r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Przerwa w dostawie wody w miejscowości Stanomin, Brudnia, część Modliborzyc od strony Brudni Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Pismo w sprawie kontroli na sieci wodociągowej Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły