Konsultacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2021 Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Artykuł 02.08.2021 Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028″ Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Informacja publiczna dotycząca projektu zmiany uchwały antysmogowej oraz konsultacji społecznych w terminie od 21 maja 2021r. do 11 czerwca 2021r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Ankieta zgłaszania uwag do projektu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door” Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Ankieta – konsultacje z mieszkańcami w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Ankieta – konsultacje z mieszkańcami w zakresie zmian w statutach sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmian w statutach sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły