Petycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2020 Petycja w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat” Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Petycja w sprawie zakupu środków do dezynfekcji rąk Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Petycja – Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Petycja w sprawie zlecenia przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie „Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów. Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Petycja w zakresie stacji bazowej telefonii komórkowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Petycja – płatności bezgotówkowe w relacjach z interesantami Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Petycja – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Petycja – usługi telekomunikacyjne Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Petycja w przedmiocie wyszczególnienia parku maszynowego – przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy (pojazdy, rok produkcji, dmc – dopuszczalna masa całkowita) – czyste środowisko i zmniejszenie tzw. emisji wtórnej. Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Petycja do jednostek oświatowych Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Petycja w sprawie dokarmiania bezdomnych kotów – analiza kosztów Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy – zakładki „Wiarygodna Firma” Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Petycja w sprawie opublikowania w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej – Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej. Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Petycja w przedmiocie zamieszczenia – na stałe- w oficjalnym serwisie www Gminy/Miasta baneru mikroporady Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Petycja – wniosek o publikację wniosku na stronie BIP Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Petycja-wniosek o utworzenie zakładki „Czyste Powietrze” Szczegóły