Czyste powietrze

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2021 Informacja nt. „Uchwały smogowej” Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Wniosek z dnia 11 maja 2021r. – Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania projektów czterech Programów ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 „Uchwała antysmogowa” konsultacje społeczne Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Woj. Kuj-Pom określającej ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Informacja zarządzanie kryzysowe – dotyczące badań zanieczyszczeń powietrza. Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Tworzywa sztuczne – informacja dla mieszkańców Szczegóły