Dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2021 NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST w 2021r. Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 Informacja o uzyskanej dotacji w 2020r. z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Nabór wniosków na dofinansowanie do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020r.. Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w 2019r. zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Nabór wniosków na dofinansowanie w 2019r. z WFOŚiGW w Toruniu zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w 2018r. zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację w 2017r. zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Informacja o realizacji w 2017r. zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Informacja o realizacji w 2016r. zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Informacja o dotacji w 2016r. z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Program Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Szczegóły