Gospodarka Odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2019 Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2019r. Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r. oraz Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2019r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie Nr 159/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018r. opiniujące projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2018r. opiniujące projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2017 Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2016 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi-obowiązująca od 1 lipca 2016r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lipca 2016r Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Harmonogram odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w 2016r Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 PSZOK Dąbrowa Biskupia – funkcjonowanie. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmieniony Harmonogram wywozu odpadów obowiązuje od 1 lutego 2015 do 31 grudnia 2015r. Zmiana dotyczy tylko miejscowości Wonorze i Brudnia Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Harmonogram odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w 2015r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Dąbrowa Biskupia w II półroczu 2013r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informator o prawach i obowiązkach mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia wynikających ze zmian w zakresie gospodarki odpadami Szczegóły