Gospodarka Odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Urzędu Gminy i miejsc publicznie dostępnych (świetlice, kosze uliczne) Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi – plakat Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych – II półrocze 2020r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Zasady segregacji odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok – Korekta Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok – Korekta Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok – Korekta Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok – Korekta Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Pismo o konieczności uzyskania wpisu do Rejestru – BDO Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od stycznia 2020r. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2015 Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Nabór deklaracji – inwentaryzacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2019r. Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r. oraz Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2019r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie Nr 159/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018r. opiniujące projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2018r. opiniujące projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2017 Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA ROK 2016 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017r. Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi-obowiązująca od 1 lipca 2016r. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lipca 2016r Szczegóły