Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.3/2018. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Karta informacyjna X/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,561 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 117/3 w m. Brudnia Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.8.2018. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu opracowania Raportu OOŚ Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.7.2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.6/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.5/2018. Opinia PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.4/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.3/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IX/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 93 w m. Wonorze (obr. 0026) gm. Dąbrowa Biskupia, ujęcia wód podziemnych – studnia głębinowa nr PŚ1 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.17/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.16/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – wezwanie do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.15/2018. Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.14/2018. Protokół przeprowadzenia kontroli na terenie działki nr 46 w Ośniszczewku w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.13/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużenie terminu załatwienia sprawy. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.12/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o kontrolę w kwestii podejrzenia prowadzenia działalności i nagromadzenia odpadów Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.11/2018. Uzupełniona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.10/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzupełnienie Karty informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.9/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużenie terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.8/2018. Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.7/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużenie terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.6/2018. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.5/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.4/2018. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.3/2018. Pismo do Zarządu Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły