Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna II.2/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna II.1/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna II/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna I.5/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna I.4/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna I.3/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna I.2/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna I.1/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna I/2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna XI.11/2018. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Karta informacyjna XI.10/2018. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Karta informacyjna XI.9/2018. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Karta informacyjna XI.8/2018. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Karta informacyjna XI.7/2018. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Karta informacyjna XI.6/2018. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Karta Informacyjna XI.5/2018. Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.12/2018. Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.11/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności OOŚ Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.10/2018. Postanowienie o braku konieczności OOŚ Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Karta informacyjna X.9/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Karta informacyjna VII.12/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej zlokalizowana na dz. nr 12/1 w miejscowości Radojewice. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.4/2018. Obwieszczenie Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.3/2018. Pismo do DRZGW. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.2/2018. Pismo do RDOŚ. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Karta informacyjna XI/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Karta Informacyjna VII.10/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Karta Informacyjna VII.10/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Karta Informacyjna VII.9/2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Karta informacyjna V.22/2018. Informacja o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie dz. nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły