Informacje o środowisku

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.11/2018. Uzupełniona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.10/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzupełnienie Karty informacyjnej Przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.9/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużenie terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.8/2018. Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.7/2018. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużenie terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.6/2018. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.5/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.4/2018. Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.3/2018. Pismo do Zarządu Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna V/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu instalacji do odzysku w procesie R3 odpadów tworzyw sztucznych – przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Ośniszczewko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.11/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.10/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.9/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.8/2018. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.7/2018. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.6/2018. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.5/2018. Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.4/2018. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.3/2018. Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.2/2018. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI.1/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna VI/2018. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. ew. nr 201 w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia ujęcia wód podziemnych. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IV.11/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IV.10/2018. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 106 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 39 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna IV.9/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna III.11/2018. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 111 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 37 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 111 obręb geodezyjny 0008 Konary o głębokości 37 m i wydajności Qmax eksploatacyjne= 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Karta informacyjna III.9/2018. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły