Informacje ogólne OŚ / Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2019 Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ocena jakości wody – wodociąg Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ocena jakości wody – wodociąg Parchanie. Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z studni głębinowej na S-t 1 zlokalizowanego na dz. nr 63 w m. Parchanie – nawadnianie upraw rolnych w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Dąbrowa Biskupia, pobór 22 maj 2019r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Parchanie, pobór 22 maj 2019r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Ocena jakości wody SUW i wodociąg Parchanie Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Decyzja Nr 135/9 – warunkowa przydatność wody do spożycia z SUW i sieci wodociągowej Parchanie, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Ocena jakości wody – warunkowa przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Komunikat nr 3/2019 – w związku z warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Komunikat odwoławczy – woda może być bezpiecznie używana do spożycia, jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Decyzja o warunkowej przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Komunikat o warunkowej przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Ocena jakości wody – wodociąg Dąbrowa Biskupia – październik 2018r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Ocena jakości wody wodociąg Parchanie – październik 2018r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – lipiec 2018r., wodociąg Parchanie Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – lipiec 2018r., wodociąg Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2018r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na wodę i ścieki Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi maj 2018r. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie nieprawidłowych parametrów jakości wody Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2017r. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nowy odcinek sieci wodociągowej Dąbrowa Biskupia działka nr 215/16 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – przydatność wody do spożycia Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Ocena jakości wody w zakresie substancji promieniotwórczych wodociąg Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Ocena jakości wody w zakresie substancji promieniotwórczych wodociąg Parchanie Szczegóły