Informacje ogólne OŚ / Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2020 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2019r. Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 24 maja 2010r. znak OSR.6223-I-17/10 na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych na terenie dz. nr 212 w m. Brudnia.. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dąbrowa Biskupia – luty 2020 Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – luty 2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na Wnioskodawcę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 listopada 2016r, znak. OSR.6341.153.2016 na pobór wód podziemnych ze studni na działce nr 45 w m. Mleczkowo. Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na Wnioskodawcę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 8 lutego 2017r. znak. OSR.6341.222.2016 na pobór wód podziemnych ze studni na działce nr 54 w m. Ośniszczewo. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego znak GD.ZUZ.5.421.249.2019.MT – studnia głębinowa na działce nr 63 w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – listopad 2019 Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – studnia głębinowa dz. nr 6/5 obręb ewidencyjny Chróstowo Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – studnia głębinowa dz. nr 93 obręb ewidencyjny Wonorze Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Ocena jakości wody -nowy odcinek sieci wodociągowej Radojewice, listopad 2019r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Ocena jakości wody wodociąg Dąbrowa Biskupia – listopad 2019r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ocena jakości wody – wodociąg Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ocena jakości wody – wodociąg Parchanie. Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z studni głębinowej na S-t 1 zlokalizowanego na dz. nr 63 w m. Parchanie – nawadnianie upraw rolnych w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Dąbrowa Biskupia, pobór 22 maj 2019r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Parchanie, pobór 22 maj 2019r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Ocena jakości wody SUW i wodociąg Parchanie Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Decyzja Nr 135/9 – warunkowa przydatność wody do spożycia z SUW i sieci wodociągowej Parchanie, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Ocena jakości wody – warunkowa przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Komunikat nr 3/2019 – w związku z warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Parchanie. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Komunikat odwoławczy – woda może być bezpiecznie używana do spożycia, jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Decyzja o warunkowej przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Komunikat o warunkowej przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Ocena jakości wody – wodociąg Dąbrowa Biskupia – październik 2018r. Szczegóły