Informacje ogólne OŚ / Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.09.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji pozwolenia wodno prawnego znak GD.ZUZ.5.421.478.2019.MM w zakresie określonej w pkt.1.2 usługi wodnej, oraz wydanie pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie do rowu oczyszczonych wód opadowyh lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych i dachów budynków na dz. nr 282 i 104/9 obręb 0005 Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – sierpień 2020r. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dąbrowa Biskupia – sierpień 2020r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego na wprowadzanie istniejącymi wylotami nr 1 (dz. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie), nr 4 i nr 7 (dz. nr 167 obręb 0015 Parchanie), nr 8 (dz. nr 73 obręb 0015 Parchanie), nr 11 (dz. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie), nr 12 (dz. nr 25 obręb 0015 Parchanie), nr 13 (dz. nr 141 obręb 0015 Parchanie), nr 14 (dz. nr 49 obręb 0014 Ośniszczewo) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych ścieków bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni ścieków typu Biokube do rowów melioracyjnych na dz. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 ob Parchanie cieku dopływ z Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych ze studni wykonanej na działce 224/2 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 2 i Nr 4 zlokalizowanych w m. Wonorze i szczególne korzystanie z wód d nawadniania upraw rolnych na działkach 184, 126/1, 96, 95, 85/1, 85/2, 84/2, 126/3, 126/4, 97/3 obręb ew. 0026 Wonorzee Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Wniosek o udzielenie informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce nr 38 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Decyzja ustanawiająca strefy ochrony bezpośredniej dla ujęć wody studnia nr 1, 2 w m. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Decyzja ustanawiająca strefy ochrony bezpośredniej dla ujęć wody studnia nr 2, 3, 4 w m. Parchanie Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Wniosek o podanie warunków technicznych na pobór wody z hydrantu p.poż Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej nr 1 w m. Chróstowo dz. nr 62 Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr ZM ujmującej wody z osadów czwartorzędowych na dz. nr 65 w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2019r. Szczegóły
Artykuł 18.03.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 24 maja 2010r. znak OSR.6223-I-17/10 na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych na terenie dz. nr 212 w m. Brudnia.. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dąbrowa Biskupia – luty 2020 Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – luty 2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na Wnioskodawcę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 listopada 2016r, znak. OSR.6341.153.2016 na pobór wód podziemnych ze studni na działce nr 45 w m. Mleczkowo. Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na Wnioskodawcę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 8 lutego 2017r. znak. OSR.6341.222.2016 na pobór wód podziemnych ze studni na działce nr 54 w m. Ośniszczewo. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego znak GD.ZUZ.5.421.249.2019.MT – studnia głębinowa na działce nr 63 w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – listopad 2019 Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – studnia głębinowa dz. nr 6/5 obręb ewidencyjny Chróstowo Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – studnia głębinowa dz. nr 93 obręb ewidencyjny Wonorze Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Ocena jakości wody -nowy odcinek sieci wodociągowej Radojewice, listopad 2019r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Ocena jakości wody wodociąg Dąbrowa Biskupia – listopad 2019r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ocena jakości wody – wodociąg Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Ocena jakości wody – wodociąg Parchanie. Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z studni głębinowej na S-t 1 zlokalizowanego na dz. nr 63 w m. Parchanie – nawadnianie upraw rolnych w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Dąbrowa Biskupia, pobór 22 maj 2019r. Szczegóły