Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej dla RLM 3220 tj. Q śr/d = 500 m3/d i likwidacji istniejącej oczyszczalni na działce nr 54/6 obręb ewidencyjny 0005 Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 22.10.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej dla RLM 3220 tj. Q śr/d = 500 m3/d i likwidacji istniejącej oczyszczalni na działce nr 54/6 obręb ewidencyjny 0005 Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 149, 153/3, 153/4, 153/5, 154 oraz 157/1, 158/1 w obrębie Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 149, 153/3, 153/4, 153/5, 154 oraz 157/1, 158/1 w obrębie Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 19.10.2021 Zawieszenie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa biogazowni rolniczej w Radojewicach zbiornik technologiczny (płynnego pofermentu) na działce nr 271 ob. ew. 0020 Radojewice wraz z rurociągiem do transportu wód pofermentacyjnych w Radojewicach do czasu przedłożenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w miejscowości Stanomin na terenie działek ew. nr 144 i 145 obręb ewidencyjny Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w miejscowości Stanomin na terenie działek ew. nr 144 i 145 obręb ewidencyjny Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie o późniejszym załatwieniu sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowy linii WN 110 kV Marulewska – Gniewkowo w miejscowościach Jacewo, Marulewy, Komaszyce, Turzny, Olszewice, Marcinkowo, Słońsko, Parchanie, Gąski, Wierzbiczany, Bąbolin, Ostrowo1, Wielowieś 1 Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowy linii WN 110 kV Marulewska – Gniewkowo w miejscowościach Jacewo, Marulewy, Komaszyce, Turzny, Olszewice, Marcinkowo, Słońsko, Parchanie, Gąski, Wierzbiczany, Bąbolin, Ostrowo1, Wielowieś 1 Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 220/5 w obrębie Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjne-go polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 220/5 w obrębie Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha i wykonaniu urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień grawitacyjnych lub ciśnieniowych w celu nawadniania upraw na dz. ew. nr: 143/4, 142/3, 143/3 i 142/2 położonych w ob. ew. 0015 Parchanie, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie pozwolenia wodno prawnego Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha i wykonaniu urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień grawitacyjnych lub ciśnieniowych w celu nawadniania upraw na dz. ew. nr: 143/4, 142/3, 143/3 i 142/2 położonych w ob. ew. 0015 Parchanie, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie pozwolenia wodno prawnego Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 14/2 w miejscowości Stanomin i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego o projektowanych zasobach eksploatacyjnych Q = 20,0 m3/h, gł. 36m i gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegającym na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, tj. nawadnianiu upraw na powierzchni ok. 13 ha na dz. ew. nr: 14/2,15/2, 28, 29 ob. ewid. 0023 Stanomin Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 14/2 w miejscowości Stanomin i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego o projektowanych zasobach eksploatacyjnych Q = 20,0 m3/h, gł. 36m i gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegającym na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, tj. nawadnianiu upraw na powierzchni ok. 13 ha na dz. ew. nr: 14/2,15/2, 28, 29 ob. ewid. 0023 Stanomin Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 220/5 w obrębie Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 66 w miejscowości Ośniszczewo i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z mioceńskiego poziomu wodonośnego Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 66 w miejscowości Ośniszczewo i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z mioceńskiego poziomu wodonośnego Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.149, 153/3, 153/4, 153/5, 154 oraz 157/1, 158/1 w obrębie Stanomin Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia rozbudowa biogazowni rolniczej w Radojewicach zbiornik technologiczny (płynnego pofermentu) na działce nr 271 ob. ewid. 0020 Radojewice wraz z rurociągiem do transportu wód pofermentacyjnych w Radojewicach (gm. Dąbrowa Biskupia) Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia rozbudowa biogazowni rolniczej w miejscowości Radojewice – podziemny zbiornik zrzutowy (przygotowania substratu) na działce nr 74/7 obręb ewidencyjny 0020 Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Zawiadomienie i obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewidencyjnych 85 i 86 w obrębie Radojewice Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegającym na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha i na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień grawitacyjnych lub ciśnieniowych w celu nawadniania upraw na dz. ewid. nr 143/4, 142/3, 143/3 i 142/2 położonych w obr. ew. Parchanie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie pozwolenia wodno prawnego Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 14/2 w miejscowości Stanomin i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości Q = 30,0 m3/h i głębokości 36 m Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia znak KOM.6220.07.XIII.2021.JR i KOM.6220.08.XIII.2021.JR w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych na terenie dz. nr 93 obręb ewidencyjny 0021 Rejna Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia znak KOM.6220.08.XIII.2021.JR o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych na terenie dz. nr 93 obręb ewidencyjny 0021 Rejna, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia znak KOM.6220.07.XIII.2021.JR z dnia 1 września 2021r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych na terenie działki numer 93 obręb ewidencyjny 0021 Rejna Szczegóły
Artykuł 30.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 149 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 13/4, 13/5, 13/6 oraz na części działek 9/5, 9/10, 9/11, 13/3, 12/53 obręb ewidencyjny Pławinek gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 30.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław o wydaniu postanowienia podejmujacego z urzędu postępowanie w związku ze złożonym dnia 20 sierpnia br. Raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 149 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 13/4, 13/5, 13/6 oraz na części działek 9/5, 9/10, 9/11, 13/3, 12/53 obręb ewidencyjny Pławinek gmina Inowrocław Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegającym na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha i na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień grawitacyjnych lub ciśnieniowych w celu nawadniania upraw na dz. ewid. nr 143/4, 142/3, 143/3 i 142/2 położonych w obr. ew. Parchanie Szczegóły