Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.06.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości: Q = 35,0 m3/h i głębokości 32,0 m. na dz. nr 52, obręb 0026 Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości: Q = 35,0 m3/h i głębokości 32,0 m. na dz. nr 52, obręb 0026 Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, ob. 0016 Parchanki w związku z planowanym postawieniem hali namiotowej o pow. 500 m2 do opakowań, która nie została ujęta w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, ob. 0016 Parchanki w związku z planowanym postawieniem hali namiotowej o pow. 500 m2 do opakowań, która nie została ujęta w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 16.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędna dokumentacją techniczną na dz, nr 107 ob. ewid. Łąkocin gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 08.06.2021 Zawidomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 41 w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia, umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, o projektowanej o głębokości ok. 40,0 m i wydajności do Q = 25,0 m3/h. Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o projektowanych zasobach eksploatacyjnych Q = 35,0 m3/h i gł. 32,0 m. na dz. nr 52, obręb 0026 Wonorze Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości Q = 35,0 m3/h i głębokości 32,0 m. na dz. nr 52, obręb 0026 Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu i eksploatacji ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o projektowanych zasobach eksploatacyjnych w wysokości Q = 35,0 m3/h i głębokości 32,0 m. na dz. nr 52, obręb 0026 Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na działce dz. nr 84/1, obr. ewid. Ośniszczewko, ze zdolnością poboru Q = 40 m3/h i głębokości ok. 41,0 m Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na działce dz. nr 84/1, obr. ewid. Ośniszczewko, ze zdolnością poboru Q = 40 m3/h i głębokości ok. 41,0 m Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w miejscowości Stanomin na terenie dz. ew. nr 144 i 145 obręb ewid. Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w miejscowości Stanomin na terenie dz. ew. nr 144 i 145 obręb ewid. Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z uzasadnieniem Szczegóły
Artykuł 16.04.2021 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek ew. 218/6, 223/2, obręb ewidencyjny 0005, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na działce nr 84/1, obr. ewid. Ośniszczewko, przewidywany pobór Q = 40 m3/h i głębokości ok. 41,0 m Szczegóły
Artykuł 11.03.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na działce nr 84/1, obr. ewid. Ośniszczewko, przewidywany pobór Q = 40 m3/h i głębokości ok. 41,0 m Szczegóły
Artykuł 15.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjne-go polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek ew. 218/6 i 223/2, obręb ewidencyjny Dąbrowa Biskupia, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.02.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjne-go polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek ew. 218/6 i 223/2, obręb ewidencyjny Dąbrowa Biskupia, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o maksymalnej wydajności w wysokości Q = 30,0 m3/h z utworów czwartorzędowych na dz. nr 124 obręb 0003 Chlewiska Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW na terenie dz. nr 201/1 w obrębie Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW na terenie dz. nr 201/1 w obrębie Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o oborę wolno stanowiskową dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach nr. ewid. 108/2, 108/6, 114 obręb 0004 Chróstowo, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o oborę wolnostanowiskową dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach nr. ewid. 108/2, 108/6, 114 obręb 0004 Chróstowo, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych o maksymalnej wydajności w wysokości Q = 30,0 m3/h z utworów czwartorzędowych na dz. nr 124 obręb 0003 Chlewiska Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 41 w m. Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia, umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, o projektowanej o gł. ok. 40,0 m, Q = 25,0 m3/h Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 41 w m. Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia, umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, o projektowanej o gł. 40,0 m, Q = 25,0 m3/h. Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW na terenie dz. nr 201/1 w obrębie Modliborzyce, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o oborę wolno – stanowiskową dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach nr. ewid. 108/2, 108/6, 114 obręb 0004 Chróstowo Szczegóły
Artykuł 23.12.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu projektowanego urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową na działce nr 68/2 w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły