Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej, o głębokości ok. h = 53 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, na dz. nr 10 w miejscowości Brudnia Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej, o głębokości ok. h = 53 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, na dz. nr 10 w miejscowości Brudnia Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, po uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego realizowanego na działce nr 62 w miejscowości Chróstowo Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, po uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego realizowanego na działce nr 62 w miejscowości Chróstowo Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjal-no – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/5, obręb 0016 Parchanki Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjal-no – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/5, obręb 0016 Parchanki Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. nr 134/5, obręb 0016 Parchanki Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Postanowienie zmiana terminu zakończenia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. nr 134/5, obręb 0016 Parchanki Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. nr 134/5, obręb 0016 Parchanki Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 28 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 30 m3/h, na dz. nr 143/4 w m. Parchanie Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 28 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 30 m3/h, na dz. nr 143/4 w m. Parchanie Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o głębokości ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, promień leja depresji R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, promień leja depresji R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa studni głębinowej na działce nr 111 w m. Brudnia. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej na terenie dz. nr 66 w m. Rejna Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Odwieszenie postępowania administracyjnego – budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej na terenie działki nr 66 w m. Rejna Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, po uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego realizowanego na dz. nr 62 w m. Chróstowo; studnia o gł. ok. 49 m, Q = 30 m3/h, s = 0,6 m. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, po uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego realizowanego na dz. nr 62 w m. Chróstowo; studnia o gł. ok. 49 m, Q = 30 m3/h, s = 0,6 m. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu opracowania Raportu OOŚ – budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 62 (obręb 0012) w miejscowości Nowy Dwór Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 62 (obręb 0012) w miejscowości Nowy Dwór Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej na działce 204/15.) Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Postanowienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na dz. nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnegoo Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 62 (obręb 0012) w miejscowości Nowy Dwór Szczegóły