Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2019 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej na działce 204/15.) Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 41 m, Q = 25 m3/h, s = 4,5 m, R= 135,0 m, na dz. nr 111 w m. Brudnia Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Postanowienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na dz. nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnegoo Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 62 (obręb 0012) w miejscowości Nowy Dwór Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Stanomin Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Stanomin Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na działce nr 40/1 instalacji maszyny do obierania cebuli o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok w m. Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 39 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 10 m3/h, depresja s1 = 2 m, promień leja depresji R1= 63 m, na dz. nr 23 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji do obierania cebuli o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na działce nr 26 w m. Zagajewice Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 34 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h przy depresji s = 0,4 m i leju depresji R = 14 m, na działce nr 3 w m. Mleczkowo, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na dz. nr 40/1 instalacji maszyny do obierania cebuli o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok w m. Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej o zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 25,0 m3/h na dz. nr 142/2 w m. Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 39 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 10 m3/h, depresja s1 = 2 m, promień leja depresji R1= 63 m, na dz. nr 23 w m. Ośniszczewo, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o głębokości ok. h = 34 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h przy depresji s = 0,4 m i leju depresji R = 14 m, na dz. nr 3 obręb geod. 0009 Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr ZM, o gł. h = 31 m i wydajności Q = 11,0 m3/h przy depresji s = 0,72 m i zasięgu leja depresji R = 40,0 m na dz. nr 65 w m. Wonorze, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej o zasobach eksploatacyjnych w wielkości Q = 25,0 m3/h na dz. nr 142/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Brudnia Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Postanowienie o zmianie terminu zakończenia postępowania z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Stanomin Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr ZM, o gł. h = 31 m (wiercenie do 39 m) na dz. nr 65 w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej na terenie dz. nr 66 w m. Rejna Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 39 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 10 m3/h, depresja s1 = 2 m, promień leja depresji R1= 63 m, na dz. nr 23 w m. Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr JM1, o gł. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Qe = 30 m3/h przy depresji s = 1,2 m na dz. nr 6/5 w m. Chróstowo Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o gł. ok. h = 34 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h przy depresji s = 0,4 m i leju depresji R = 14 m, na dz.nr 3 obręb geodezyjny 0009 Mleczkowo Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Obwieszczenie wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr JM1, o gł. h = 50 m i Qe = 30 m3/h przy depresji s = 1,2 m na dz nr 6/5 w m. Chróstowo Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. nr 93 w m. Wonorze ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr PŚ1, o gł. h = 40 m, pobór wód Q = 30 m3/h przy depresji sw = 2,19 m Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej na dz. nr 35 w m. Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły