Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o gł. ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, obręb 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Hala na przetwórstwo wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła na dz. 134/8, obręb 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o nr ewid. 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie m. Dąbrowa Biskupia oraz o nr ewid. 1/2 w obrębie m. Przybysław Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na działce nr 69 obręb 0004 Chróstowo Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2w m. Wola Stanomińska o gł. ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o gł ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o gł ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2w m. Wola Stanomińska o gł. ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie miejscowości Dąbrowa Biskupia oraz o numerze ewidencyjnym 1/2 w obrębie miejscowości Przybysław Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie miejscowości Dąbrowa Biskupia oraz o numerze ewidencyjnym 1/2 w obrębie miejscowości Przybysław Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową, na działce nr 8/1 obręb ewidencyjny 0023 Stanomin Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową, na działce nr 8/1 obręb ewidencyjny 0023 Stanomin Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową, na działce nr 133 obręb ewid. Wonorze Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową, na działce nr 133 obręb ewid. Wonorze Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu na działce nr 35/8 w m. Parchanie studni głębinowej Nr 1 o głębokości ok. 45m i max poborze Q = 50m3/h Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na dz. nr 69 obręb 0004 Chróstowo o gł. ok. 45 m i max poborze Q = 30 m3/h Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz obudowy studziennej na dz. nr 69 obręb 0004 Chróstowo o gł. ok. 45 m i max poborze Q = 30 m3/h Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Późniejszy termin załatwienia sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej na dz. nr 66 w m. Rejna Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,7 MWp w m. Stanomin na dz. nr 129/10 gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,7 MWp w m. Stanomin na dz. nr 129/10 gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na dz. ewid. nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na dz. ewid. nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 58/2 obręb 0020 Radojewice Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na dz. nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na działce nr 35/8 w m. Parchanie studni głębinowej Nr 1 o głębokości ok. 45m i max poborze Q = 50m3/h Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na działce nr 35/8 w m. Parchanie studni głębinowej Nr 1 o głębokości ok. 45m i max poborze Q = 50m3/h Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej, o głębokości ok. h = 53 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, na dz. nr 10 w m. Brudnia Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej, o głębokości ok. h = 53 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, na dz. nr 10 w m. Brudnia Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 58/2 obręb 0020 Radojewice Szczegóły