Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie ujęcia wód podziemnych o maksymalnej wydajności w wysokości Q = 30,0 m3/h z utworów czwartorzędowych na dz. nr 124 obręb 0003 Chlewiska. Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie ujęcia wód podziemnych o maksymalnej wydajności w wysokości Q = 30,0 m3/h z utworów czwartorzędowych na dz. nr 124 obręb 0003 Chlewiska. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,7 MWp w miejscowości Stanomin na działce ewidencyjnej 129/10 gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,7 MWp w miejscowości Stanomin na działce ewidencyjnej 129/10 gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o oborę wolnostanowiskową dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach nr. ewid. 108/2, 108/6, 114 obręb 0004 Chróstowo Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o oborę wolnostanowiskową dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach nr. ewid. 108/2, 108/6, 114 obręb 0004 Chróstowo Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „zbiornik technologiczny wraz z rurociągiem technologicznym przynależnym do biogazowni rolniczej w m. Radojewice”. Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie otworu stu-dziennego nr 1 ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich – mioceńskich zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid. 192/1 obręb 0023 Stanomin Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie otworu stu-dziennego nr 1 ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich – mioceńskich zlokalizowanego na terenie dz. nr ewid. 192/1 obręb 0023 Stanomin Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 231/3 w miejscowości Wonorze o głębokości ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 231/3 w miejscowości Wonorze o głębokości ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: zbiornik technologiczny wraz z rurociągiem technologicznym przynależnym do biogazowni rolniczej w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Postanowienie – sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej o głębokości ok. h = 41 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 4,5 m, promień leja depresji R= 135,0 m, na dz. nr 111 w miejscowości Brudnia Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie działki nr 66 w miejscowości Rejna Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie działki nr 66 w miejscowości Rejna Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,7 MWp w m. Stanomin dz. nr 129/10 Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 231/3 w m. Wonorze o gł. ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz.nr 66 w m. Rejna Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2 w m. Wola Stanomińska , o głębokości ok. 35 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2 w miejscowości Wola Stanomińska , o głębokości ok. 35 m i max poborze Q=25 m3/h Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 231/3 w miejscowości Wonorze o gł. ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 231/3 w miejscowości Wonorze o gł. ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obieralni warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok na działce ewidencyjnej nr 62/3 w m. Stanomin Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o głębokości ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej, o głębokości ok. h = 50 m i zasobach eksploatacyjnych Q = 25 m3/h, depresja s = 0,05 m i leju depresji R = 2,8 m, na dz. nr 251/2 w m. Radojewice Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/h Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW i powierzchni zabudowy do 40,46 ha na terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 223/6, 228/12, 229/5 w obrębie miejscowości Dąbrowa Biskupia oraz o numerze ewidencyjnym 1/2 w obrębie miejscowości Przybysław, do czasu opracowania przez Wnioskodawcę raportu OOŚ Szczegóły