Rejestr Działalności Regulowanej

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2021 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru – wpisy dokonane w 2021r. Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 Zawiadomienie o wpisie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w rejestrze Nr 1/2021 CUBITRANS Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru – wpisy dokonane w latach 2012 – 2020 Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Zawiadomienie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w rejestrze Nr 3/2012 REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru – wpisy dokonane w latach 2012 – 2019 Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Informacja dotycząca wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tergo rejestru zaprawiający dane za okres 2012 – 2017. Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2017r. Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Informacja o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej OLIA Sp. z o.o Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisy dokonywane w latach 2012 – 2016 Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – 2016r Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości OLIA Sp. z.o.o ul. Złota 8C, 05 – 120 Legionowo Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia dla Krzysztofa Mastalerz BED-BUD ul. Zamkowa 57, 26 – 225 Gowarczów. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mastalerz Krzysztof BED-BUD ul. Zamkowa 57, 26 – 225 Gowarczów Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – ZGK „GRONEKO”. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKONT” Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa, Sp. z o.o. Baruchowo. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – 2013r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych firmy THORN-1233 Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia dla Przedsiębiorstwa Komunalnego TARO S.p. z o.o. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmiana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia dla Przedsiębiorstwa Komunalnego SANIKONT Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmiana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmiana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmiana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmiana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – PUK CORIMP Sp. z.o.o Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Zmiana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia – ZGK GRONEKO S.C. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej REMONDIS Szczegóły