Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca program współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Uchwała nr XXXII/218/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Uchwała nr XXII /151/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Uchwała nr XII/93/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Uchwała nr XLV/308/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Uchwała nr XXIV/138/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2008 Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XI/57/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 Szczegóły