Jednostki organizacyjne

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Wyborskiej w związku z objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Tuszyńskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenia majątkowe ŚDS za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Ryszarda Modrzejewskiego za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Szkół, Dyrektora SAPO za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Wicher za 2020rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenia majątkowe GOPS za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Centkowskiej w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Słupczewskiej w związku z objęciem stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Jaskulskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Jaskulskiej w związku z objęciem stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Majer-Ślesińskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.09.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Przekwas w związku z objęciem stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 24.09.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Jowity Drzażdżewskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Ryszarda Modrzejewskiego w związku z powierzeniem pełnienia funkcji Dyrektora Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Rogalskiego w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenia majątkowe ŚDS za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Rogalskiego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Rogalskiego w związku z powierzeniem pełnienia funkcji Dyrektora Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Pawłowskiej w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Wicher za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenia majątkowe GOPS za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Szkół, Dyrektora SAPO za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Wicher w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Danuty Wicher w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Oświadczenia majątkowe ŚDS za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Oświadczenia majątkowe GOKSiR za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Oświadczenia majątkowe GBP za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Oświadczenia majątkowe GOPS za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Szkół, Dyrektora SAPO za 2018 rok Szczegóły