GOPS

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenia majątkowe GOPS za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Centkowskiej w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Słupczewskiej w związku z objęciem stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Jaskulskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Jaskulskiej w związku z objęciem stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Majer-Ślesińskiej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Oświadczenia majątkowe GOPS za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Oświadczenia majątkowe GOPS za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Oświadczenia majątkowe GOPS za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Szczegóły