Interpelacje i zapytania

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2019 Interpelacja-monit radnej Renaty Gawrysiak w sprawie usunięcia suchego drzewa Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania drogi powiatowej na odcinku Pieranie poprzez Rejnę do Modliborzyc Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze przy Szkole Podstawowej w Pieraniu oraz brakującego parkingu przy Szkole Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wycinki krzewów przy drodze Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie odmalowania przystanku autobusowego w Parchaniu, oczyszczenia chodników od Ośrodka Zdrowia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz dokończenia uzupełnienia poboczy przy chodniku wzdłuż nowo położonej drogi asfaltowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka w sprawie odnowienia granicy drogi oraz usunięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka w sprawie zamontowania lamp w Zagajewicach Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie wyczyszczenia terenu zabytkowego parku we wsi Radojewice Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie wyczyszczenia i wykoszenia stawu znajdującego się we wsi Radojewice Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie nie likwidowania Ośrodka Zdrowia w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie udrożnienia kolektora deszczowego od posesji przy ul. Długiej (dawny posterunek Policji) włącznie ze skrzyżowaniem ulic Długiej i Topolowej przy drodze wojewódzkiej nr 252 w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie montażu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 246 z drogą powiatową nr 2543C we wsi Stanomin lustra drogowego komunikacyjnego Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wycinki poboczy przy drodze powiatowej w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Parchanki przy drodze powiatowej 2537C Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie remontu drogi gminnej nr 34 na odcinku do posesji nr 42 w Parchankach Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie naprawy drogi powiatowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Interpelacja radnej Ilony Szczęsnej w sprawie naprawy nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego i radnej Renaty Gawrysiak w sprawie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 252 w obrębie miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie ustawienia tabliczki z numerem posesji Wonorze77, ponaglenia zamontowania barierki przy wjeździe z drogi asfaltowej na polną drogę w Parchaniu, wykoszenia trawy przy oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie uzupełnienia ubytków w asfalcie na drodze Brudnia – Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni dróg gminnych wsi Wonorze Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie naprawy drogi powiatowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie ustalenia statusu prawnego drogi biegnącej od drogi powiatowej 2537C do mieszkańców posesji 39-42 Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie zmiany lokalizacji tablicy ogłoszeń w Parchankach Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie nie ukończonej drogi powiatowej 2537C na odcinku wsi Parchanki Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni drogi gminnej Brudnia – Wonorze Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni drogi gminnej Wonorze – Szpital Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnej Ilony Szczęsnej w sprawie drogi przy posesji nr 34 przy której powstało zaniżenie nawierzchni Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wycinki krzewów przy drodze gminnej za kościołem w Pieraniu, wyrównania drogi za Szkołą Podstawową w Pieraniu, zakupu drobnego rumosza na drogi nieutwardzone w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wykonania ciągu pieszego, naprawy i odwodnienia chodnika w miejscowości Bąkowo – fundusz sołecki Szczegóły