Interpelacje i zapytania

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2021 Interpelacja radnego Igora Szulca oraz sołtysa Rafała Nowaka w sprawie montażu lamp w miejscowości Walentynowo Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie wykonania rowów chłonnych wzdłuż drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze powiatowej nr 2543 Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Interpelacja Radnego Janusza Czarniaka w sprawie montażu lustra drogowego Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Interpelacja radnej Renaty Frontczak w sprawie montażu opraw świetlnych na istniejących słupach w Modliborzycach i Rejnie Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wznowienia granic drogi gminnej nr 55 w miejscowości Niemojewo Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Interpelacja radnego Igora Szulca w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 2572C Przybysław-Chróstowo Szczegóły
Artykuł 08.02.2021 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie zakupu i montażu stalowych serduszek na nakrętki od plastikowych butelek w naszej gminie. Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 252 w Dąbrowie Biskupiej w kierunku Bąkowa Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Interpelacja radnej Renaty Frontczak w sprawie udrożnienia sprawności przepustu przy drodze powiatowej Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka w sprawie założenia dwóch lamp w Zagajewicach, wymianie żarówek, obcięcia gałęzi oraz montażu tabliczek z numerami posesji. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie wyczyszczenia chodników przy drodze powiatowej Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie przebudowy drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie przycięcia drzew w Nowym Dworze Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie rozplantowania urobku uzyskanego z regulacji poboczy ziemi przy drodze powiatowej nr 2571C we wsi Konary Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie uporządkowania poboczy w pasie drogowym przy drodze wojewódzkiej nr 252 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania nawierzchni drogi gminnej Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni drogi gminnej Brudnia – Wonorze Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Interpelacja radnego Adama Rybczyńskiego w sprawie drogi gminnej Przybysław – Sędzin Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie zainstalowania lamp Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania nawierzchni drogi gminnej Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie naprawy drogi gminnej prowadzącej od cmentarza w Chlewiskach przez teren leśny do wyjazdu na drogę wojewódzką w Walentynowie Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Interpelacja radnego Igora Szulca w sprawie montażu oświetlenia ulicznego we wsi Walentynowo Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie założenia lampy oświetleniowej na słupie przy ulicy Długiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie nie stawiania baz telefonii komórkowych na terenie całej wsi Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka o zainstalowanie tablic informacyjnych z numerami posesji i zainstalowanie znaku Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie zebrania zalegającej ziemi na poboczach drogi powiatowej nr 2543C oraz drogi gminnej nr 150603C Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie obniżenia pobocza drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Biskupiej od budynku przy ul. Długiej 85 w kierunku Zakrzewa w celu prawidłowego odwodnienia drogi oraz naprawy zapadniętej studzienki znajdującej się w pasie drogowym przy parkingu apteki w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Interpelacja – monit radnego Marka Świerkowskiego w sprawie interpelacji z dnia 02.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania drogi gminnej na odcinku Nowy Dwór – Rejna Szczegóły