Interpelacje i zapytania 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.09.2020 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka w sprawie założenia dwóch lamp w Zagajewiczkach, wymianie żarówek, obcięcia gałęzi oraz montażu tabliczek z numerami posesji. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie wyczyszczenia chodników przy drodze powiatowej Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie przebudowy drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie przycięcia drzew w Nowym Dworze Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie rozplantowania urobku uzyskanego z regulacji poboczy ziemi przy drodze powiatowej nr 2571C we wsi Konary Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie uporządkowania poboczy w pasie drogowym przy drodze wojewódzkiej nr 252 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania nawierzchni drogi gminnej Szczegóły
Artykuł 28.04.2020 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni drogi gminnej Brudnia – Wonorze Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Interpelacja radnego Adama Rybczyńskiego w sprawie drogi gminnej Przybysław – Sędzin Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie zainstalowania lamp Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania nawierzchni drogi gminnej Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie naprawy drogi gminnej prowadzącej od cmentarza w Chlewiskach przez teren leśny do wyjazdu na drogę wojewódzką w Walentynowie Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Interpelacja radnego Igora Szulca w sprawie montażu oświetlenia ulicznego we wsi Walentynowo Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie założenia lampy oświetleniowej na słupie przy ulicy Długiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Interpelacja radnej Agnieszki Wojciechowskiej w sprawie nie stawiania baz telefonii komórkowych na terenie całej wsi Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka o zainstalowanie tablic informacyjnych z numerami posesji i zainstalowanie znaku Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie zebrania zalegającej ziemi na poboczach drogi powiatowej nr 2543C oraz drogi gminnej nr 150603C Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie obniżenia pobocza drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Biskupiej od budynku przy ul. Długiej 85 w kierunku Zakrzewa w celu prawidłowego odwodnienia drogi oraz naprawy zapadniętej studzienki znajdującej się w pasie drogowym przy parkingu apteki w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Interpelacja – monit radnego Marka Świerkowskiego w sprawie interpelacji z dnia 02.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania drogi gminnej na odcinku Nowy Dwór – Rejna Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Interpelacja-monit radnej Cecylii Herrmann w sprawie usunięcia zakrzaczeń we wsi Konary, wzdłuż drogi powiatowej Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie nadania nazwy ulicy dla posesji przy ul. Długiej od nr 21A, wykorytowania odcinka tej ulicy oraz zamontowania dodatkowej lampy oświetleniowej Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w miejscowości Sobiesiernie w sołectwie Pieranie Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych wdłuż drogi powiatowej nr 2543C do skrzyżowania z drogą gminną Nr 150603C Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Interpelacja-monit radnej Renaty Gawrysiak w sprawie usunięcia suchego drzewa Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania drogi powiatowej na odcinku Pieranie poprzez Rejnę do Modliborzyc Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze przy Szkole Podstawowej w Pieraniu oraz brakującego parkingu przy Szkole Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wycinki krzewów przy drodze Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie odmalowania przystanku autobusowego w Parchaniu, oczyszczenia chodników od Ośrodka Zdrowia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz dokończenia uzupełnienia poboczy przy chodniku wzdłuż nowo położonej drogi asfaltowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Interpelacja radnego Janusza Czarniaka w sprawie odnowienia granicy drogi oraz usunięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych Szczegóły