Interpelacje i zapytania 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2019 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie założenia lampy ulicznej na słupie przy drodze wojewódzkiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Interpelacja radnej Renaty Gawrysiak w sprawie wyrównania nawierzchni ziemi na parkingu przy kościele w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie usunięcia zakrzaczeń na poboczu przy drodze powiatowej we wsi Konary Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie wyrównania poboczy przy drodze powiatowej we wsi Konary Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Interpelacja radnego Adama Rybczyńskiego w sprawie poprawy stanu nawierzchni i pasów przydrożnych dróg gminnych wsi Przybysław Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Interpelacja radnego Adama Rybczyńskiego w sprawie poprawy stanu nawierzchni i pasa przydrożnego drogi powiatowej nr 2572C Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Odpowiedź na interpelację Pani Radnej Anety Ebekozien Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie instalacji świateł dla pieszych na wysokości ul. Szkolnej oraz budowa chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Interpelacja radnej Ilony Szczęsnej w sprawie postawienia znaków drogowych Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Interpelacja radnej Ilony Szczęsnej w sprawie zebrania zalegającej ziemi na poboczach Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Interpelacja radnej Ilony Szczęsnej w sprawie dokończenia drogi gminnej w kierunku Opoczek Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie remontu drogi powiatowej 2536C Szadłowice – Parchanie Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie zmiany lokalizacji skrzynek na listy i tablicy ogłoszeń w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie usunięcia drzew usytuowanych przy murze kościoła p.w. św. Wojciecha w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie usunięcia drzewa w pobliżu pomnika gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie załączania i wyłączania lamp drogowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Interpelacja radnego Igora Szulca w sprawie zwiększenia ilości kursów PKS na trasie Inowrocław-Chróstowo-Walentynowo i odwrotnie Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie budowy miejsc postojowych oraz dalszej budowy chodnika wzdłuż ul. Topolowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie remontu nawierzchni bitumicznej – droga powiatowa nr 2573C Szczegóły