Interpelacje i zapytania 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie montażu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 246 z drogą powiatową nr 2543C we wsi Stanomin lustra drogowego komunikacyjnego Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wycinki poboczy przy drodze powiatowej w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Parchanki przy drodze powiatowej 2537C Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie remontu drogi gminnej nr 34 na odcinku do posesji nr 42 w Parchankach Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie naprawy drogi powiatowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Interpelacja radnej Ilony Szczęsnej w sprawie naprawy nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego i radnej Renaty Gawrysiak w sprawie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 252 w obrębie miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Interpelacja radnej Anety Ebekozien w sprawie ustawienia tabliczki z numerem posesji Wonorze77, ponaglenia zamontowania barierki przy wjeździe z drogi asfaltowej na polną drogę w Parchaniu, wykoszenia trawy przy oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie uzupełnienia ubytków w asfalcie na drodze Brudnia – Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni dróg gminnych wsi Wonorze Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie naprawy drogi powiatowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie ustalenia statusu prawnego drogi biegnącej od drogi powiatowej 2537C do mieszkańców posesji 39-42 Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie zmiany lokalizacji tablicy ogłoszeń w Parchankach Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie nie ukończonej drogi powiatowej 2537C na odcinku wsi Parchanki Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni drogi gminnej Brudnia – Wonorze Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnej Joanny Roszak w sprawie poprawy nawierzchni drogi gminnej Wonorze – Szpital Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Interpelacja radnej Ilony Szczęsnej w sprawie drogi przy posesji nr 34 przy której powstało zaniżenie nawierzchni Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wycinki krzewów przy drodze gminnej za kościołem w Pieraniu, wyrównania drogi za Szkołą Podstawową w Pieraniu, zakupu drobnego rumosza na drogi nieutwardzone w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wykonania ciągu pieszego, naprawy i odwodnienia chodnika w miejscowości Bąkowo – fundusz sołecki Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie naprawy drogi przy przystankach autobusowych w Bąkowie Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie sprzątniecia placów zabaw w miejscowościach Bąkowo i Sobiesiernie Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie zakupu i montażu dwóch koszy na śmieci dla wsi Bąkowo Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie nawiezienia kamienia na drogę do Głojkowa Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie wysprzątania śmieci przy drodze gminnej w Głojkowie Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Interpelacja radnej Wiesławy Posadzy w sprawie założenia dwóch lamp na istniejących już słupach oświetleniowych w miejscowości Bąkowo Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Interpelacja radnego Piotra Kołodzieja w sprawie poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych wsi Parchanki Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Interpelacja radnego Jakuba Kaszlińskiego w sprawie zamontowania oświetlenia w Stanominie przy posesji nr 35a Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Interpelacja radnego Jakuba Kaszlińskiego w sprawie naprawy pobocza na drodze Wola Stanomińska – Zduny Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Interpelacja radnego Jakuba Kaszlińskiego w sprawie naprawy ubytków na drodze w Woli Stanomińskiej prowadzącej do posesji nr 17 Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Interpelacja radnego Jakuba Kaszlińskiego w sprawie uzupełnienia ubytków na drodze gminnej prowadzącej na cmentarz w Brudni Szczegóły