Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2021 Uchwała Nr 7/I/2021 Składu Orzekającego Nr Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 202 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Uchwała Nr 10 /S/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2021 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Uchwała Nr 6/DPr/2020 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego projekcie budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Uchwała Nr 8/P/2020 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Uchwała Nr 6/I/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za i półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Uchwała Nr 6/S/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 12/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 12/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Uchwała Nr 7/I/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Uchwała Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Uchwała Nr 4 /Kd /2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Uchwała Nr 4/D/2019Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Uchwała Nr 14/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Uchwała Nr 11/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Uchwała Nr 14/P/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 5/I/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Uchwała Nr 6/S/2018 Składu orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Uchwała Nr 4/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Uchwała Nr 3/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Uchwała Nr 10/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Uchwała Nr 10/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Uchwała Nr 10/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Uchwała Nr 121/I/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Uchwała Nr 10/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 5/D/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 3/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 11/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 9/DPr/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Uchwała Nr 11/P/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły