2003

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIV/85/2003 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIV/84/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków niewygasających Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIV/83/2003 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/82/2003 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/81/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/80/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/79/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/78/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XII/75/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała VIII/57/2003 Rady Gminy  Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała VIII/56/2003 RADY  GMINY DĄBROWA  BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2003  roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VIII/55/2003 Rady  Gminy  Dąbrowa  Biskupia z  dnia 27 czerwca 2003 r. w  sprawie:  udzielenia bonifikaty od ceny  sprzedaży lokali mieszkalnych będących  własnością  Gminy  Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VIII/54/2003 Rady  Gminy   Dąbrowa  Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie : darowania nieruchomości gruntowej Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VIII/53/2003 Rady  Gminy Dąbrowa  Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r. w  sprawie : darowania  nieruchomości gruntowej  Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brudni Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁ A  Nr VIII/52/2003 Rady Gminy Dąbrowa  Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie : zbycia nieruchomości w Konarach Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała VIII/51/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r.w  sprawie :  zbycia  nieruchomości w  Konarach Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała VIII/50/2003 Rady Gminy Dąbrowa  Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r. w  sprawie :  zbycia  nieruchomości w  Konarach Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VIII/49/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie : powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu  Rejonowego w Inowrocławiu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VIII/48/2003 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ Z  DNIA  27 czerwca  2003r. zmieniająca   porządek obrad    VIII sesji   Rady Gminy  w Dąbrowie Biskupiej w  dniu 27 czerwca 2003 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 uchwała VII/47/2003 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VII/46/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VII/45/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VII/44/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie : zbycia nieruchomości w Brudni Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VII/43/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Stanominie Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VII/42/2003 Rady  Gminy   Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie:   powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VII/41/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2002 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VI/40/2003 Rady Gminy  Dąbrowa Biskupia z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie : określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy Dąbrowa Biskupia użytego przez radnego w podróży służbowej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 uchwała VI/39/2003 RADY GMINY  DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 U C H W A Ł A  Nr VI / 38 /2003 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 r. oraz udzielenie  z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR V/37/2003 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ z dnia 20 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok Szczegóły