2005

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/196/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/195/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/194/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/193/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/192/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/191/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/190/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIV/189 / 2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/188/ 2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/187/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/186/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/185/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/184/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Zagajewiczkach Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/183/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 42 w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/182/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Stanominie Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/181/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/180/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową ,przebudową ,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/179/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/178/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII /177 /2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII / 176 / 2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/175/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIII/174/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXII/173/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia i funkcjonowania budynku położonego w miejscowości Pieranie Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXII/172/ 2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 1 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXI/171/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/170/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/169/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/168/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/167/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły