2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr III/27/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr III/26/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr III/25/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr III/24/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr III/23/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr III/22/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2007 r Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/21/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/20/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/19/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/18/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/17/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/16/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Dąbrowa Biskupia w Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/15/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Dąbrowa Biskupia w Zgromadzeniu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/14/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/13/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/12/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Uchwała nr II/11/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/10/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/9/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/8/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/7/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/6/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/5/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/4/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/3/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/2/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/1/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIX/227/ 2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIX/226//2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/225/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły