2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXV/231/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXXV/230/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXV/229/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXV/228/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXV/227/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXV/226/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIV/225/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIV/224/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIV/223/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIV/222/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIV/221/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIV/220/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIV/219/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/218 /2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/217/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie: aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/216/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/215/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr /214/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/213/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/212/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/211/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/210/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXIII/209/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXII/208/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXXII/207/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXXII/206/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r. w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXXII/205/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r. w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXXII/204/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r. w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXII/203/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r. w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXII/202/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Przybysławiu Szczegóły