2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/201/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/200/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 199/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 198/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 197/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 196/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 195/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 194/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 193/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 192/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 191/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 190/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 189/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Parchankach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 188/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/ 187/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/186/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXXI/185/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 17 września 2009 r.w sprawie: zmiany w porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXX/184/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXX/183/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXX/182/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXX/181/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXX/180/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXX/179/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dabrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/178/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/177/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w Bąkowie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/176/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/175/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/174/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Modliborzycach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/173/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Modliborzycach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/172/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach Szczegóły