2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/171/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/170/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIX/169/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/168/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej i skierowaniu do opiniowania Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/167/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/166/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/165/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/164/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/163/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/162/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Biskupia na lata 2009 – 2019” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/161/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r.w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2008 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVIII/160/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVII/159/ 2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVII/158/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVII/157/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVII/156/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVII/156/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie: zmiany w porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVI/155/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr /154/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz pełnienie przez Fundację EKSPERT – KUJAWY funkcji koordynatora Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVI/153/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2009 – 2013 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXVI/152/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXV/151/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXV/150/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXV/149/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia„Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Biskupia na lata 2009 – 2019” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXV/148/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXV/147/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora oraz ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”,dla jednostek oświatowych których organem prowadzacym jest Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXV/146/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXV/145/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej i skierowaniu do opiniowania Szczegóły