2010

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr IV/18/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr IV/17 /2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2010 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr IV/16 /2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr IV/15/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr IV/14 /2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr IV/13/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Zakrzewie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr IV/12 /2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Zakrzewie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr III/11/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr III/10/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2010 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr III/9/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr III/8/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr III/7/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr III/6/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia z Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Mieście Inowrocław Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr III/5/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr II/4/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr I/3/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr I/2/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 1 grudnia 2010 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr I/1/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/ 309 /2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/308/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XLV/307/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/306/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XLV/305/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/304/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/303/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/302/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/301/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/300/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/299/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/298/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły