2010

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XXXVI/237/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XXXVI/236/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 245/2 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XXXVI/235/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Biskupia na lata 2010 – 2019” Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XXXVI/234/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2010-2013 Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XXXVI/233/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XXXVI/232/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły