2013

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/204/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/203/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/202/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032″ Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVIII/201/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVIII/200/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012r Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVIII/199/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVIII/198/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/197/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/196/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Dąbrowa Biskupia w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/195/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/194/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/193/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/192/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/191/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/190/2013 RADY GMNY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVII/189/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/188/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/187/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/186/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/185/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/184/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Balczewo” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/183/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/182/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/181/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. W sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVI/180/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 marca 2013 r. w zmieniająca porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXV/179/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lutego 2013 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXV/178/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXV/177/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXV/176/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły