2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca porządek obrad III sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/9.3/2013) Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/7/2014 Rada Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniająca porządek obrad II sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniająca porządek obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca porządek obrad XL sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/278/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Sobiesiernie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/277/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły