2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/236/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/223/2018 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/221/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły