2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/171/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2033 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/167/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 października 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2028” Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca porządek obrad XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Dabrowa biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2544C Stanomin – Wola Stanomińska Szczegóły
Akty prawne 05.11.2020 Uchwała Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dabrowa Biskupia na lata 2020-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.11.2020 Uchwała Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.11.2020 Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Biskupia na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Biskupiej przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 czerwca 2020 roku Szczegóły