2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pieraniu, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+215,80” w tym w zakresie wykonania odcinka od km 0+000,00 do km 0+006,50 – włączenia drogi gminnej do istniejącej drogi powiatowej nr 2570C – działka nr 30 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok” Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły