2021

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXIV/192/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033 Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXIV/191/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXIV/190/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028 Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Uchwała Nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 Uchwała Nr XXIII/187/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 Uchwała Nr XXIII/186/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 Uchwała Nr XXIII/185/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 Uchwała Nr XXIII/184/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/183/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/182/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/181/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/180/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/178/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego oraz wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/177/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok” Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Uchwała Nr XXII/176/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 Uchwała Nr XXI/175/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033 Szczegóły
Akty prawne 12.02.2021 Uchwała Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły