Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/225/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/223/2018 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXII/221/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017–2025 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2022 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły