Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/299/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/298/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/297/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/296/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/295/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Biskupia na lata 2010 – 2019” Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/294/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planów Odnowy Miejscowości: Parchanki, Zagajewice, Brudnia, Stanomin, Mleczkowo, Chlewiska, Chróstowo, Przybysław, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Nowy Dwór, Pieranie, Konary, Radojewice na lata 2010 – 2019″ Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/293/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej i nadania statutu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLV/292/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XLV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIV/291/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIV/290 /2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIV/289/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIV/288/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIV/287/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIII/286/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIII/285/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLIII/284/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/283/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały na wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Parchankach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/282/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/281/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Modliborzycach Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/280/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2010 Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/279/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/278/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/277/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XLII/276/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/275/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/274/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/273/2010XLII/273/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji p.n. „ Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej jako miejsc spotkań i integracji społeczności” Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/272/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012” Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/271/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Dąbrowie Biskupiej ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012” Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Uchwała nr XLII/270/2010 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XLII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły