Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIV/139/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 r Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIV/139/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 r Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIV/138/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIV/137/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXIII/136/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 grudnia 2008 r. mieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII/135/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII/134/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XXII/133/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII/132/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII / 131 /2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII /130 / 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII /129/ 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII / 128 / 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/127/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/126/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/125/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r.w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/124/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/123/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Niemojewie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI / 122 / 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/121/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI / 120 / 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI / 119 / 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/118/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/117/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/116/ 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/115/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/114/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/113/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/112/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/111/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego funkcjonowania Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły