Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/121/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI / 120 / 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI / 119 / 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXI/118/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/117/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/116/ 2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/115/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/114/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/113/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/112/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/111/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego funkcjonowania Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XX/110/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2008 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIX/109/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/108/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/107/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Stanominie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/105/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/104/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/103/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/102/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dalszego funkcjonowania Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVIII/101/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr NR XVIII/100/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Biskupia na lata 2008 – 2016” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVII/99 /2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVII/98 /2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVII/97/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Biskupia na lata 2008 – 2016” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVII/96/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2006 – 2015 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVII/95/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie współdziałania z Gminą Rojewo Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVII/94/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVII/93/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2007 r Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVI/92/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok Szczegóły