Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/61/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r.w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/60/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/59/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Mleczkowie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr Nr XI/ 58/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i nadania jej statutu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/57/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/56/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca Statut Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr X/55/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr Nr X/54 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr X/53/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr X/52/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr IX/51 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr IX/50/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 lipca 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planów rozwoju miejscowości: Dąbrowa Biskupia, Parchanie, Mleczkowo, Parchanki, Stanomin, Brudnia, Modliborzyce, Zagajewiczki, Ośniszczewko, Ośniszczewo, Wonorze, Pieranie, Bąkowo, Sobiesiernie, Głojkowo, Radojewice, Chróstowo, Walentynowo, Konary, Nowy Dwór Chlewiska , Przybysław, Wola Stanomińska, Zagajewice” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr VIII/49/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr VIII/48/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr NR VIII/47/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VIII/46/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VII/45 /200 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VII/44/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VII/43/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VII/42/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2006 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VII/41/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany w porządku obrad VII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VI/39/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VI/40/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia za 2006 r Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VI / 38 / 2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego oraz rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr VI / 37/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 kwietnia 2007 r.w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2008 r. na realizację projektu pn. „Program szczepień 12 – latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” w I i II kwartale jego rzeczowej realizacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr V / 36 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 marca 2007 r. sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia jako partnera do projektu pn. „Program szczepień 12 – latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” planowanego do realizacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr V / 36 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia jako partnera do projektu pn. „Program szczepień 12 – latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” planowanego do realizacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr V / 35 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 marca 2007 r. delegowania przedstawiciela Rady Gminy Dąbrowa Biskupia do składu Rady Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr V/ 34/ 2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr V/33/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 20 marca 2007 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chróstowie Szczegóły