Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/21/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/20/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/19/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/18/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/17/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/16/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Dąbrowa Biskupia w Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/15/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Dąbrowa Biskupia w Zgromadzeniu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/14/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/13/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/12/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Uchwała nr II/11/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/10/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/9/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/8/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/7/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/6/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr II/5/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/4/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/3/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/2/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/1/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIX/227/ 2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIX/226//2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/225/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/224/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/223/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2006 –2015 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/222/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/221/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/220/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/219/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia lub jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Biskupia, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa Szczegóły